လားရှိုးတက္ကသိုလ်

Exam & Convocation Department

No.NameRankPhoto 
1.Daw Thida AungAssistant Registrar
2.Daw Hnin Mon AyeBranch Clerk
3.Daw Khin Myint YeeBranch Clerk
4.Daw Mar Mar AyeBranch Clerk
5.Daw Tin Aye NweBranch Clerk
6.Daw Khin Nang MoeBranch Clerk
7.Daw Thae Su HlaingBranch Clerk
8.Daw Sandarlaboratory Technician (3)
9.U Si Thu Soe HlaingGestener Helper