လားရှိုးတက္ကသိုလ်

Zoology

No.NameRankPhoto 
1.Dr. Myo Htet Htet SaungProfessor
2.Dr. Khin Lay NweAssociate Professor
3.Dr. Lai Lai TunAssociate Professor
4.Dr. Naw Me Me HtunAssociate Professor
5.Dr. Khin San HtunAssociate Professor
6.Dr. Nang Lao KhamLecturer
7.Dr. Bawk MaiLecturer
8.Daw Thin Thin KhaingLecturer
9.Daw OhnLecturer
10.Daw San San AyeLecturer
11.Dr. Saw Yupar TintLecturer
12.Daw Khin Khin MyintLecturer
13.Daw Nang Soe KhinAssistant Lecturer
14.Daw Nang Moo AungDemonstrator