လားရှိုးတက္ကသိုလ်

Myanmar

No.NameRankPhoto
1.Dr. Toe Toe WinProfessor(Head)
2.Dr. Kyi Kyi KhaingProfessor
3.Dr. Khin Khin MawAssociate Professor
4.Dr. Win Min LattAssociate Professor
5.Dr. Zin Zin OoAssociate Professor
6.Daw Khin Than AyeAssociate Professor
7.Daw War War OoLecturer
8.U Aung Ko Ko GyiLecturer
9.Dr. Yin Yin SoeLecturer
10.Daw Phyo Min AyeLecturer
11.Dr. Lae Win KyiLecturer
12.Dr. Sabia Phyu TunLecturer
13.Daw Lae Lae WinAssistant Lecturer
14.Daw Aye Nyein ThuTutor