လားရှိုးတက္ကသိုလ်

Department of Finance

No.NameRankPhoto
1.Daw San San ShweHead of Division
2.Daw Aye Aye KhineHead of Branch
3.Daw Khin Win Win AungAccountant (1)
4.Daw Zar Chi OoAccountant (1)
5.Daw Kyu Kyu Kh
aing
Accountant (2)
6.Daw Nang Ngwe YuAccountant (2)
7.Daw Khin Khin HlaAccountant (2)
8.Daw Tin Mar SawAccountant (2)
9.Daw Khin Sein OoAccountant (2)
10.Daw Moe Kay Thi AungStore Keeper(2)
11.Daw Ohnmar KhaingBranch Clerk (Store)
12.Daw San Dar MyintMuseum Assistant (2)
13.Daw Mar Mar TinSenior Steno Typist
14.Daw Myat Myat MoeAccountant (3)
15.Daw Wai Wai MyintAccountant (3)
16.Daw Ei Hkwat HanGestener Helper